วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553


สถิติหวยซองตัววิ่ง

พ่อศิวะมหาโยคี

งวด 1 กย 2553

บนออก 656 เข้า 6วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553


สถิติหวยซองตัววิ่ง

พ่อศิวะมหาโยคี

งวด 16 สค 2553

บนออก 097 เข้า 7 ล่างออก 64 เข้า 4

สถิติหวยซองตัววิ่ง

พ่อศิวะมหาโยคี

งวด 1 กค 2553

ล่างออก 68 เข้า 6

สถิติหวยซองตัววิ่ง

พ่อศิวะมหาโยคี

งวด 16 มิย 2553

ล่างออก 73 เข้า 7